Què son els Geoparcs

Tresors reconeguts per la UNESCO

Els Geoparcs 

Els Geoparcs són territoris, amb límits clarament definits, que tenen un patrimoni geològic de rellevància internacional usat com a base del seu desenvolupament socioeconòmic sostenible. Son reconeguts com a Geoparcs Mundials de la UNESCO al Programa Internacional de Ciències de la Terra i dels Geoparcs.

 

El patrimoni geològic fa referència a un conjunt de llocs d’interès geològic des d’un punt de vista científic, educatiu, estètic i/o de raresa, i poden incloure àrees terrestres, marítimes o subterrànies. Es tracta de finestres al passat de la Terra que ens ensenyen els processos i esdeveniments que van tenir lloc fa milions o milers d’anys i els que tenen lloc actualment; els animals i plantes que van poblar el nostre planeta; la relació existent entre els elements geològics i la biodiversitat i l’ús i l’aprofitament dels recursos geològics, roques i minerals, al llarg de la història.

 

El desenvolupament sostenible basat en el patrimoni es decideix als Geoparcs Mundials de la UNESCO aplicant l’enfoc de baix a dalt facilitant la participació dels agents locals a la presa de decisions. Gràcies a això, són possibles activitats educatives sobre el patrimoni i la sostenibilitat; activitats econòmiques locals com el geoturisme, turisme guiat vinculat a la geologia del territori i als usos, costums i productes locals; així com activitats de conservació identificant la societat amb el seu patrimoni i implicant-la en la seva protecció i difusió.

 

Un Geoparc no és per definició una figura de protecció encara que en alguns casos pugui coincidir o englobar espais naturals protegits. Tot i això, els llocs d’interès del patrimoni geològic han d’estar protegits per la legislació aplicable, ja sigui local, regional o nacional. Els Geoparcs assumeixen l’obligació de defensar els elements geològics que propicien la seva singularitat, oposant-se a la seva destrucció i comercialització.

Finalment, els Geoparcs Mundials de la UNESCO es distingeixen per la seva capacitat extraordinària de cooperació en xarxa. Això els porta a compartir experiències, millorar les seves iniciatives i aconseguir productes i resultats fruit de la col·laboració. La Xarxa dels Geoparcs Mundials participa en l’execució del Programa de la UNESCO i manté actives xarxes continentals com ara la Xarxa dels Geoparcs Europeus. En aquest marc es constitueix i treballa igualment el Fòrum dels Geoparcs Espanyols la presentació i activitats dels quals es descriuen en aquest lloc web.