Comitè Nacional Espanyol de Geoparcs

Geoparque Mundial UNESCO

Comitè Nacional 

El Comitè Nacional Espanyol de Geoparcs Mundials de la UNESCO és un òrgan col·legiat de naturalesa consultiva adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, a través dels grups de treball en el marc de la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, adscrita a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

El Comitè Nacional Espanyol de Geoparcs Mundials de la UNESCO exercirà les funcions específiques següents:

 

 • Coordinar la contribució nacional als Geoparcs Mundials de la UNESCO al Programa Internacional de Ciències de la Terra i Geoparcs (PICTG).
 • Promoure la presa de consciència sobre el valor i el significat del patrimoni geològic, especialment a través de la divulgació i l’educació en els valors mediambientals i de la conservació als Geoparcs Mundials de la UNESCO.
 • Coordinar i promoure la creació i el desenvolupament de nous Geoparcs Mundials de la UNESCO, respectant l’enfocament de baix a dalt i proposant criteris objectius que orientin el seu establiment.
 • Informar les sol·licituds de designació de Geoparcs Mundials de la UNESCO, així com les seves revalidacions i ampliacions, que siguin formulades per les administracions i entitats competents i proposar, si és el cas, a la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO el seu trasllat oficial a la Secretaria del PICTG.
 • Designar els observadors que representaran el Comitè a les missions d’avaluació o revalidació que es duguin a terme a Espanya.
 • Assegurar la correcta retirada de la designació com a Geoparc Mundial de la UNESCO per a aquells geoparcs que no superin el procés de revalidació o que no vulguin continuar sent geoparc mundial de la UNESCO.
 • Promoure la cooperació internacional entre els Geoparcs Mundials de la UNESCO.
 • Proporcionar informació a Espanya sobre les xarxes mundial i europea de geoparcs mundials de la UNESCO.
 • Impulsar i donar suport a estratègies i accions en favor del desenvolupament sostenible a i entre els geoparcs mundials de la UNESCO.
 • Fomentar la investigació científica relacionada amb les Ciències de la Terra als geoparcs mundials.
 • Afavorir la coordinació amb altres programes de la UNESCO i amb altres figures de protecció, preferiblement a través dels Comitès Nacionals existents.
 • Realitzar recomanacions sobre la legislació i normativa aplicable als geoparcs.
 • Afavorir la coordinació i la cooperació de les diferents intervencions que sobre els geoparcs duguin a terme els diferents nivells de les administracions públiques.
 • Afavorir la coordinació i la cooperació dels geoparcs espanyols amb les associacions científiques relacionades amb les Ciències de la Terra i la protecció de la naturalesa.

Al Comitè hi participa la Comissió Nacional Espanyola de Coordinació amb la UNESCO, diversos representants del Govern d’Espanya -IGME, Medi ambient i espais protegits, turisme, cultura, desenvolupament rural-, representants de les comunitats autònomes amb geoparcs, representants dels geoparcs i altres persones expertes.