Geoparkeen Espainiako Batzorde Nazionala

UNESCOren Munduko Geoparkea

Batzorde Nazionala 

UNESCOren Munduko Geoparkeen Espainiako Batzorde Nazionala kide anitzeko organo aholku-emailea da, eta Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioari atxikita dago, UNESCOrekiko Lankidetzarako Espainiako Batzorde Nazionalaren esparruan dauden lantaldeen bidez. Batzorde hori Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentziari atxikita dago.

UNESCOren Munduko Geoparkeen Espainiako Batzorde Nazionalak honako eginkizun espezifiko hauek izango ditu:

 

 • Lurraren eta Geoparkeen Zientzien Nazioarteko Programaren (PICTG) barruan UNESCOren Munduko Geoparkeei egiten zaien ekarpen nazionala koordinatzea.
 • Ondare geologikoaren balioaz eta esanahiaz jabetzea sustatzea, bereziki UNESCOren Munduko Geoparkeetako ingurumen-balioen eta kontserbazioaren dibulgazioaren eta hezkuntzaren bidez.
 • UNESCOren Munduko Geoparke berrien sorrera eta garapena koordinatzea eta sustatzea, behetik gorako ikuspegia errespetatuz eta horiek ezartzeko irizpide objektiboak proposatuz.
 • UNESCOren Munduko Geoparkeak izendatzeko eskaeren berri ematea, bai eta administrazio eta erakunde eskudunek egindako birbalioztatze eta gehikuntzen berri ere, eta, hala badagokio, UNESCOrekiko Lankidetzarako Espainiako Batzorde Nazionalari PICTGren Idazkaritzara lekualdatze ofiziala proposatzea.
 • Espainian egiten diren ebaluazio- edo birbalioztatze-misioetan Batzordea ordezkatuko duten behatzaileak izendatzea.
 • Birbalioztatze-prozesua gainditzen ez duten edo UNESCOren munduko geoparke izaten jarraitu nahi ez duten geoparkeentzat UNESCOren Munduko Geoparke izendapena behar bezala kentzen dela ziurtatzea.
 • UNESCOren Munduko Geoparkeen arteko nazioarteko lankidetza bultzatzea.
 • UNESCOren munduko geoparkeen munduko eta Europako sareei buruzko informazioa ematea Espainian.
 • Garapen iraunkorraren aldeko estrategiak eta ekintzak bultzatzea eta babestea UNESCOren munduko geoparkeetan eta euren artean.
 • Munduko geoparkeetan Lurraren Zientziekin lotutako ikerketa zientifikoa sustatzea.
 • UNESCOren beste programa batzuekiko eta beste babes-figura batzuekiko koordinazioa bultzatzea, ahal dela dauden Batzorde Nazionalen bitartez.
 • Geoparkeei aplikatu beharreko legeriari eta araudiari buruzko gomendioak egitea.
 • Administrazio publikoetako maila desberdinek geoparkeetan egiten dituzten esku-hartzeen koordinazioa eta lankidetza bultzatzea.
 • Espainiako geoparkeen eta Lurraren Zientziekin eta naturaren babesarekin zerikusia duten elkarte zientifikoen arteko koordinazioa eta lankidetza bultzatzea.

Batzordean, UNESCOrekin Koordinatzeko Espainiako Batzorde Nazionalak, Espainiako Gobernuko hainbat ordezkarik – IGME, Ingurumena eta gune babestuak, turismoa, kultura, landa-garapena –, geoparkeak dituzten autonomia-erkidegoetako ordezkariek, geoparkeen ordezkariek eta beste aditu batzuek parte hartzen dute.