Cabo Ortegal

Geoparque Mundial de la UNESCO

Nun dos terreos alóctonos máis completos que existen da Oroxenia Varisca en Europa, con presencia na superficie terrestre de rochas do Manto da Terra, atopamos cantís que se erguen a máis de 600 m sobre o nivel do mar, bosques atlánticos e un rico patrimonio cultural e patrimonial vinculado a tradicións ancestrais.

XEOPARQUE MUNDIAL UNESCO CABO ORTEGAL

O ámbito xeográfico do Xeoparque Cabo Ortegal está definido polos límites dos municipios coruñeses de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, San Sadurniño, Ortigueira e Valdoviño. Uns 799 km² de superficie (632 km² asentados en superficie continental e 167 km² pertencentes á súa área de influencia mariña) que, maioritariamente, forman parte do recoñecido Complexo Xeolóxico do Cabo Ortegal, amplamente estudado polo ciencia especializada dende mediados do século XX.

O territorio -especialmente a zona norte- é resultante do proceso da Oroxenia Varisca de fai uns 350 millóns de anos. Na actualidade existen catalogados no territorio do Xeoparque Cabo Ortegal 6 Geosites, recoñecidos como lugares de interese xeolóxico con relevancia internacional e 8 lugares de interese xeolóxico con relevancia nacional. Ademais, a catalogación por expertos a nivel local recapitula 108 puntos peculiares, enclaves concretos, estudados e localizados que apoian e poñen en valor, se cabe aínda máis, as peculiaridades do territorio a nivel xeolóxico.

No Xeoparque Cabo Ortegal se aloxan rochas na superficie terrestre que normalmente atópanse no Manto da Terra, a máis de 70 quilómetros de profundidade. A ciencia xeolóxica ten en Cabo Ortegal un gran campo para a investigación e o coñecemento dos cambios que viviu o noso planeta durante millóns de anos. O obxectivo co recoñecemento de xeoparque para o territorio é ampliar o estudo, levándoo, ademais, fora dos círculos especializados. En primeiro lugar, ós preto de 28.300 habitantes dos sete municipios implicados, pero tamén traballar para que o territorio se converta nun referente divulgativo e turístico para as persoas do resto do mundo, xa sexan especialistas na materia ou amantes das experiencias novidosas.

O patrimonio xeolóxico, natural e paisaxístico, o cultural material e inmaterial -construcións, tradicións, gastronomía, etc.- está intimamente ligado á xeoloxía neste lugar. Intencións claras baixo o paraugas do Xeoparque Cabo Ortegal dun desenvolvemento sustentable territorialmente, tomando o patrimonio xeolóxico como punto de partida.

Un territorio único en paisaxes, cultura e patrimonio

Tradición

Territorio

Biodiversidade

Patrimonio

Serra do Forgoselo

Pena Furada

Río Castro

Mina Piquito