Fòrum Espanyol de Geoparcs

15 Territorios únicos por descubrir

Fòrum Espanyol de Geoparcs 

Als països que tenen diversos geoparcs, la Xarxa dels Geoparcs Mundials està representada per fòrums o comitès nacionals de geoparcs.

 

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO a Espanya conformen juntament amb membres individuals de la GGN –Xarxa dels Geoparcs Mundials-, el Fòrum dels Geoparcs espanyols.

 

Diferents activitats constitueixen els elements i cooperació al Fòrum:

 

  • Promoure i difondre l’activitat dels Geoparcs Mundials de la UNESCO d’Espanya, en els aspectes cultural i científic, així com les seves aplicacions al desenvolupament territorial, mitjançant eines comunes com la web i les xarxes socials, reunions i seminaris oberts, publicacions i altres.
  • Intervenir en reunions de difusió científica, turística, educativa o de desenvolupament sostenible en què calgui informació o participació dels geoparcs mundials de la UNESCO.
  • Servir de marc per a la coordinació d’iniciatives comunes dels geoparcs mundials de la UNESCO espanyols, afavorir-ne el desenvolupament i fomentar les relacions entre els seus membres a través de l’organització d’esdeveniments i projectes comuns.
  • Participar a les activitats de la GGN i de la Xarxa Europea de geoparcs (EGN) d’acord amb els seus estatuts i normes respectives.

 

El Fòrum dels Geoparcs Espanyols es constitueix també com a grup de treball estable, adscrit al Comitè Nacional Espanyol de Geoparcs Mundials de la UNESCO. Aquest Comitè depèn de la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, al Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya i la seva missió principal és la interlocució amb la UNESCO als efectes de l’aplicació del Programa de Geoparcs Mundials de la UNESCO a Espanya. Per aquesta raó, el Fòrum té una funció més definida com:

 

Participar al Comitè Nacional Espanyol de Geoparcs Mundials de la UNESCO col·laborant en el millor resultat dels seus objectius i en tot allò que constitueixi una contribució espanyola al Programa de Ciències de la Terra i de la UNESCO.